lees meer
Waarom licenties
Met de juiste licenties kan men artikels uit kranten hergebruiken voor eigen doeleinden, zoals het plaatsen van (delen van) artikels op een website of de verspreiding ervan via e-mail. Licenties vormen dan ook een essentieel onderdeel van het digitale medialandschap. License2Publish zorgt ervoor dat u de juiste licentie in handen heeft om artikels te hergebruiken.
Een licentie nodig voor het hergebruik van krantenartikel(s)? Vul hier uw online aanvraagformulier in.


  • License2Publish
  • Kantersteen 47
  • 1000 Brussel
  • t: 02 558 97 70
  • info@license2publish.be
  • BTW: BE 0470.162.265
  • IBAN: BE77 4375 1362 5142
  • BIC: KREDBEBB