Over license2publish

License2Publish (het voormalige Reprocopy) is de beheersvennootschap van de Vlaamse krantenuitgevers. Zij werd in 2000 door de Vlaamse krantenuitgevers opgericht om licenties te innen, te beheren en te verdelen en om het hergebruik door derden van krantenartikels te controleren.

License2Publish is een burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij is gemachtigd door Ministerieel Besluit van 11 mei 2000 (B.S. 31.05.2000) om op te treden als “beheersvennootschap van rechten”.

Beheersvennootschappen werden door de wetgever in het leven geroepen omdat het voor de rechthebbenden voor sommige gebruiken van beschermde werken in de praktijk onmogelijk was geworden om het beheer hiervan op te volgen.  Technologische ontwikkelingen hebben het gebruikers immers mogelijk gemaakt een massa aan beschermde werken te verspreiden in relatief korte tijd.  De wetgever heeft dan ook voor een aantal gebruiken het collectief beheer van rechten verplicht gesteld en zodoende van rechtswege een monopolie toegekend aan beheersvennootschappen met het oog op de inning en de verdeling van de vergoeding verschuldigd voor deze gebruiken. Dit geldt met name voor de wettelijke licenties reprografie, thuiskopie en leenrecht.

License2Publish doet meer dan alleen het innen en verdelen onder haar leden van vergoedingen uit wettelijke licenties. Zij staat in gevolge een mandaat van haar leden ook in voor het innen en verdelen van reproductierechten voor bepaalde hergebruiken die onder exclusief recht vallen.

Beheersvennootschappen bieden zowel voordelen aan de gebruikers als aan de rechthebbenden. Zo beschikken de gebruikers over één enkele gesprekspartner die een ruim repertorium van beschermde werken vertegenwoordigt, in casu de Vlaamse kranten, en hebben de rechthebbenden de mogelijkheid hun rechten in de praktijk te laten gelden.

Beheersvennootschappen worden streng gecontroleerd door hun eigen boekhoudkantoor of boekhoudkundige dienst, door een commissaris en door de Controledienst van de beheersvennootschappen.

Hier vindt u de lijst van de beheersvennootschappen en de collectieve beheersorganisaties waarmee License2Publish een vertegenwoordigersovereenkomst heeft gesloten.

Alle leden-uitgevers vormen de Algemene Vergadering.  Zij zijn tevens allemaal lid van de Raad van Bestuur via een mandaat ten kosteloze titel.

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende vertegenwoordigers:

De heer Geert Steurbaut (Mediahuis NV) (voorzitter)

Mevrouw Karen Van Brabant (DPG Media NV) (ondervoorzitter)

De heer Hans Deridder (DPG Media NV)

Mevrouw Hilde Vandenbroeck (Mediafin NV)

De heer Toon van den Meijdenberg  (Mediahuis NV)

Dagelijks beheer: 

Peter Blomme (Directeur)

Caitlin Dhondt (Paralegal)