Aangifteformulier

Heeft u de gezamenlijke mailing Copiepresse - License2Publish - Repropress ontvangen en wenst u het formulier op papier in te vullen? Download hier het aangifteformulier en hier in geval u een Public Relations onderneming bent.

Download hier het aangifteformulier voor het hergebuik van krantenartikels.