Gezamenlijke mailing Copiepresse - License2Publish - RepropressLEES MEER

Heeft u de gezamenlijke mailing Copiepresse - License2Publish - Repropress ontvangen en wenst u het formulier op papier in te vullen?

Download hier het aangifteformulier en hier in geval u een Public Relations onderneming bent.

License2Publish past haar tarieven aanLEES MEER

Brussel, 21 december 2022

Vanaf 1 januari 2023 voert License2Publish een wijziging door in haar tarieven inzake secundaire exploitaties. De tarieven worden verhoogd met tien procent.

Per 1 januari treden de nieuwe tarieven in werking en zullen de bestaande licenties aangepast worden aan deze nieuwe tarifering. Klanten hebben de mogelijkheid binnen de dertig dagen na de wijziging de beëindiging van uw licentie of licenties te vragen.

Bij verdere vragen, kan steeds contact opgenomen worden via e-mail info@license2publish.be of telefonisch 02/558.97.70.

De nieuwe tarieven zijn hieronder terug te vinden.

Tarieven

Onder voorbehoud dat het hergebruik in geen geval afbreuk doet aan de normale exploitatie van de krantenartikels, noch ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de belangen van de Vlaamse krantenuitgevers, zijn volgende tarieven van toepassing:

SECUNDAIRE EXPLOITATIES

REPRODUCTIERECHTEN (BTW excl., BTW 6%)

 

 

Scannen van een artikel met de bedoeling om het te reproduceren via intranet, extranet of e-mail

€ 1,30 per artikel

 

 

Occasionele verspreiding via e-mail

Aantal artikels per jaar tussen 1 en 200: € 0,90 x aantal artikels x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor (1) in functie van het aantal bestemmelingen

Aantal artikels per jaar tussen 201-310: € 0,22 x aantal artikels x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor(1) in functie van het aantal bestemmelingen

 

 

Occasionele verspreiding via intranet/extranet

Aantal artikels per jaar tussen 1 en 200:
- Eerste jaar: € 0,90 x aantal artikels x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor (2) in functie van het aantal bestemmelingen
- Elk supplementair jaar: € 0,55 x aantal artikels x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor (2) in functie van het aantal bestemmelingen

Aantal artikels per jaar tussen 201-310:
- Eerste jaar: € 0,22 x aantal artikels x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor (2) in functie van het aantal bestemmelingen
- Elk supplementair jaar: € 0,11 x aantal artikels x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor (2) in functie van het aantal bestemmelingen

 

 

Dagelijkse verspreiding van persoverzichten via e-mail

Eerste jaar: € 0,033 x aantal artikels per jaar (a.h.v. staffels) x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor(1) in functie van het aantal bestemmelingen

bestemmelingen

1 tot 10 artikels per dag

11 tot 25 artikels per dag

26 tot 50 artikels per dag

5

€ 511,50

€ 1.278,75

€ 2.557,50

10

€ 613,80

€ 1.534,50

€ 3.069

15

€ 920,70

€ 2.301,75

€ 4.603,50

20

€ 1.227,60

€ 3.069

€ 6.138

25

€ 1.534,50

€ 3.836,25

€ 7.672,50

30

€ 1.381,05

€ 3.452,63

€ 6.905,25

35

€ 1.611,23

€ 4.028,06

€ 8.056,13

50

€ 2.301,75

€ 5.754,38

€ 11.508,75

100

€ 3.069

€7.672,50

€ 15.345

200

€ 6.138

€ 15.345

€ 30.690

250

€ 7.672,50

€19.181,25

€ 38.362,50

500

€ 15.345

€ 38.362,50

€ 76.725

 

 

Dagelijkse verspreiding van persoverzichten via intranet/extranet

Eerste jaar: € 0,033 x aantal artikels per jaar (a.h.v. staffels) x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor(2) in functie van het aantal bestemmelingen

bestemmelingen

1 tot 10 artikels per dag

11 tot 25 artikels per dag

26 tot 50 artikels per dag

< 50

€ 1.023

€ 2.557,50

€ 5.115

< 150

€ 1.534,50

€ 3.836,25

€ 7.672,50

<200

€ 2.046

€ 5.115

€ 10.230

<500

€ 5.115

€ 12.787,50

€ 25.575

<1.000

€ 10.230

€ 25.575

€ 51.150

<2.500

€ 25.575

€ 63.937,50

€ 127.875

<5.000

€ 51.150

€ 127.875

€ 255.750

Elk supplementair jaar: € 0,011 x aantal artikels x aantal bestemmelingen x ponderatiefactor(2) in functie van het aantal bestemmelingen

 

 

Occasionele verspreiding via internet

Eerste jaar:
Private sector: € 55 per artikel
Publieke sector/onderwijs/non-profit: € 22 per artikel
Promotioneel/commercieel gebruik: € 330 per artikel

Elk supplementair jaar:
Private sector: € 38,5 per artikel
Publieke sector/onderwijs/non-profit: € 16,5 per artikel
Promotioneel/commercieel gebruik: € 220 per artikel

Daarenboven dient bij elk artikel te worden vermeld: © titel van de publicatie en verschijningsdatum

 

 

Systematische verspreiding via internet

Aantal artikels per jaar tussen 1 en 240:

Eerste jaar: 1-5 artikels per maand: € 1.320 per jaar 6-20 artikels per maand: € 3.300 per jaar

Elk supplementair jaar: 1-5 artikels per maand: € 935 per jaar 6-20 artikels per maand: € 2.200 per jaar

Aantal artikels per jaar vanaf 241: 

Tot 240 artikels: € 13,75 per artikel

Tussen 241 en 1000 artikels: € 11,00 per artikel

Vanaf 1001 artikels: € 8,25 per artikel

Daarenboven dient bij elk artikel te worden vermeld: © titel van de publicatie en verschijningsdatum

 

 

Fotokopiëren voor promotioneel en niet-promotioneel gebruik

€ 55 per artikel + Tot 1000 kopieën: € 0,10 per kopie 1001-2000 kopieën: € 0,066 per kopie vanaf 2001 kopieën: € 0,033 per kopie

 

 

Web licensing

(i) ondernemingen die op systematische wijze links ter beschikking stellen, met uitzondering van de terbeschikkingstelling aan het publiek (via het internet): Vaste jaarlijkse vergoeding van 1.100 € per staffel van 100 klanten.


(ii) ondernemingen die op systematische wijze links ter beschikking stellen, met inbegrip van de terbeschikkingstelling aan het publiek (via het internet):  Vaste jaarlijkse minimum vergoeding van 5.500 € indien het gemiddeld aantal page requests per dag lager is dan 50.000. Vaste jaarlijkse minimum vergoeding van 11.000 € indien het gemiddeld aantal page requests per dag hoger is dan 50.000.

(1) Ponderatiefactor: 0-5 bestemmelingen=100%; 6 tot 25 bestemmelingen=60%; 26 tot 50 bestemmelingen=45%; meer dan 50 bestemmelingen=30% (2) Ponderatiefactor:0-20 gebruikers=100%; 21 tot 100 gebruikers= 20%; meer dan 100 gebruikers= 10%

 

Gezamenlijke mailing Copiepresse - License2Publish - RepropressLEES MEER

Heeft u de gezamenlijke mailing Copiepresse - License2Publish - Repropress ontvangen en wenst u het formulier op papier in te vullen?

Download hier het aangifteformulier en hier in geval u een Public Relations onderneming bent.

Peter Blomme nieuwe directeur Vlaamse NieuwsmediaLEES MEER

Vlaamse Nieuwsmedia verwelkomt haar nieuwe algemeen directeur, Peter Blomme (32 jaar).

Hij volgt in de functie Sandrien Mampaey op die vorig jaar een nieuwe wending gaf aan haar loopbaan.

Peter is jurist en behaalde ook een LL.M. aan de London School of Economics, waar hij zich specialiseerde in intellectuele eigendomsrechten, en in het bijzonder auteursrechten. Intussen heeft Peter een ruime ervaring opgebouwd in het auteursrecht, en dit binnen gerenommeerde Brusselse advocatenkantoren. Gedurende meer dan acht jaar aan de Brusselse Balie, heeft Peter ervaring opgedaan in het kader van allerhande procedures, en stond hij vele cliënten bij door het verstrekken van adviezen en het opstellen van contracten. Daarnaast heeft Peter verschillende publicaties op zijn naam, waaronder een handboek over het Belgisch auteursrecht (Auteursrecht – Capita Selecta, Brussel, Intersentia, 2021, 505 p., geschreven met co-auteur J. Keustermans), en heeft hij meerdere seminaries gegeven.

Gelet op zijn achtergrond en zijn grote interesse in de mediasector in het algemeen en auteursrechten in het bijzonder, is hij dan ook de geknipte persoon om onze associatie te begeleiden in deze boeiende tijden van digitale innovatie steunend op betrouwbare journalistiek en de erkenning van de belangrijke rol voor persuitgevers in het (digitale) medialandschap“, aldus de raad van bestuur van Vlaamse Nieuwsmedia. 

Vlaamse Nieuwsmedia is de associatie van de Vlaamse nieuwsuitgevers DPG Media, Mediahuis en Mediafin. Vlaamse Nieuwsmedia wil de toekomst van de Vlaamse nieuwsbedrijven faciliteren door aan haar leden diensten te verstrekken die de bevordering van hun economische, commerciële en financiële belangen beogen.Vlaamse Nieuwsmedia promoot de Vlaamse nieuwsindustrie als innovatieve en duurzame groeisector met een bijzondere culturele en economische waarde. De associatie richt zich in eerste instantie op de lezersmarkt.

Peter Blomme

peter.blomme@vlaamsenieuwsmedia.be

T +32 2 558 97 74

Persbericht Auvibel: Nieuwe tarieven voor de privékopie, evenwichtig en aangepast aan de technologische realiteitLEES MEER

Agoria, de federatie van Belgische technologiebedrijven, en Auvibel, de Belgische collectieve beheersvennootschap die de privékopievergoeding in België int en verdeelt, verheugen zich over de goedkeuring van een nieuw Koninklijk Besluit over de privékopie, dat rekening houdt met de belangen van de verschillende categorieën rechthebbenden uit de Belgische creatieve sector en met de snelle evolutie van de technologiesector.

Het KB over de nieuwe privékopietarieven zou, na advies van de Raad van State, binnenkort in het Belgisch Staatsblad moeten worden gepubliceerd, en het nieuwe systeem zou dan in de eerste maanden van 2022 in werking treden. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op een eenvoudig, forfaitair en transparant tariefsysteem, waarbij besloten is slechts één enkel tarief per type apparaat of drager te hanteren en waarbij een breder scala van producten wordt onderworpen aan de bijdrage.

Dit nieuwe akkoord houdt enerzijds rekening met de belangen van de rechthebbenden in de Belgische creatieve sector en anderzijds met de snelle evolutie van de technologiesector. Er wordt ook rekening gehouden met de verkoopprijs van de betrokken apparaten en dragers, om erover te waken dat de nieuwe tarieven een redelijk deel van die verkoopprijs vertegenwoordigen”, geven Agoria en Auvibel tevreden aan.

Concreet worden de bijdragen uitgebreid tot de consumentencomputers, consumentenprinters (stand alone en/of multifunctioneel), en e-readers.

Op het vlak van tarifering, zijn er nieuwe forfaitaire tarieven vastgelegd voor smartphones, tablets, Set Top boxen, consumentencomputers, salontoestellen met geïntegreerde harde schijf zoals een HiFi-keten, DVD recorder enz., consumentenprinters, MP3-/MP4-spelers, e-readers, externe harde schijven, USB-sleutels en geheugenkaarten, DVD’s en CD’s. U kunt de voorlopige lijst met nieuwe tarieven raadplegen op de website van Auvibel.

De privékopie is een uitzondering op het auteursrecht, die wettelijk is vastgelegd via een Europese richtlijn en Belgische wetgeving. Deze uitzondering staat het strikt privékopiëren door consumenten van auteursrechtelijk beschermde werken toe zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende. In ruil daarvoor is er een vergoeding verschuldigd door de consumenten als “billijke compensatie” voor de rechthebbenden, en dit, in de vorm van bijdragen die worden geïnd op de verschillende apparaten en dragers die het maken van privékopieën toelaten.

De nieuwe tarieven zijn het resultaat van een lang proces van uitwisseling en samenwerking tussen Agoria, Auvibel en de andere betrokken partijen, over de meest transparante en evenwichtige manier om de inning van deze bijdragen te spreiden, rekening houdend met onder meer de betaalbaarheid voor de consument, de verkoopprijs van de relevante apparaten en dragers, de administratieve vereenvoudiging van het bestaande systeem, het Belgisch juridische kader en gelijkaardige systemen in andere Europese landen. “We zijn tevreden over dit nieuwe Koninklijk Besluit, dat tot stand is gekomen dankzij een constructieve samenwerking van alle betrokken partijen (rechthebbenden, technologiesector, consumenten en overheid). Agoria en Auvibel handelden in dit dossier binnen het door de federale regering uitgetekende kader“, besluiten Agoria en Auvibel.

Het overzicht van de nieuwe tarieven en onderworpen goederen vindt u hier: https://www.auvibel.be/nl/vergoeding/tarieven-van-de-onderworpen-goederen/