Waarom licenties

Met de juiste licenties kan men artikels uit kranten hergebruiken voor eigen doeleinden, zoals het plaatsen van (delen van) artikels op een website, de verspreiding via e-mail, intranet/extranet of een nieuwsbrief. Licenties vormen dan ook een essentieel onderdeel van het digitale medialandschap. License2Publish zorgt ervoor dat u de juiste licentie in handen heeft om artikels te hergebruiken.

Licenties zijn de brandstof van onze digitale kenniseconomie. Het Latijnse woord “licere” betekent “toegestaan zijn” en is al meer dan twee millennia lang een vertrouwd begrip in onze samenleving. Windows, Word, Excel of Powerpoint zouden nooit bestaan hebben zonder softwarelicenties.

De digitale economie is op zich niet anders dan eender welke andere economie; men wordt vergoed voor de waarde die men toevoegt. De wetten van vraag en aanbod, schaarste en prijselasticiteit gelden onverkort. Alleen ziet het juridisch kader er wat anders uit; men koopt of verkoopt niet, men is geen eigenaar en men leent niet uit. In de digitale kenniseconomie gaat het om de toelating om iets al dan niet te doen.

Wat men wel of niet mag doen, heeft in de digitale kenniseconomie te maken met auteursrecht, databankenrecht, merkenrecht, burgerlijk recht, handelsrecht en verbintenissenrecht. Of men al dan niet de toelating heeft om iets te doen, blijkt uit allerhande wettelijke en contractuele bepalingen. Het gaat erom dat de persoon of de onderneming in kwestie op het juiste moment in de keten de juiste toelating heeft om iets te doen. Het gaat met andere woorden om licenties.

Om krantenartikels te hergebruiken, dient men dus vooraf een licentie te bekomen. Op dit principe bestaan slechts enkele beperkte uitzonderingen. Zo laat de wetgever toe dat in bepaalde specifieke gevallen een krantenartikel hergebruikt wordt zonder voorafgaandelijke toelating. We denken hierbij aan de reprografie, de thuiskopie, het leenrecht en de onderwijsuitzondering. Deze werden door de wetgever in het leven geroepen, omdat het onmogelijk werd voor een uitgever om het hergebruik van zijn content in alle omstandigheden te controleren. Naast deze wettelijke licenties heeft de wetgever nog een aantal andere uitzonderingen in het leven geroepen zoals het citaatrecht.

Waar er geen wettelijke licentie of uitzondering is voorzien, dient er een contractuele licentie afgesloten te worden. License2Publish verleent deze contractuele licenties aan particulieren en ondernemingen voor het hergebruik van artikels afkomstig van een brede waaier van publicaties van de Vlaamse krantenuitgevers.