Missie

License2Publish heeft als voornaamste doelstelling de vergoedingen die ze int uit licenties snel en billijk te verdelen onder de rechthebbenden en streeft hierbij naar een maximale klantentevredenheid en een optimale kostenbeheersing.

License2Publish engageert zich tot een zo groot mogelijke transparantie naar haar leden, controlerende instanties en het grote publiek toe.

License2Publish onderkent de uitdagingen waarmee de geschreven perssector in een digitale omgeving wordt geconfronteerd en van denkt mee over de ontwikkeling van nieuwe licenties en zakelijke businessmodellen.