Privacybeleid
De inhoud van de website is vrij te raadplegen zonder dat u daarvoor persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Enkel om toegang te hebben tot sommige diensten (bv. online licentieaanvraag) dient u uw persoonsgegevens mee te delen. Wanneer u persoonsgegevens meedeelt, zal License2Publish deze beheren in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden gebruikt als contactgegevens en voor klantenbeheer. De persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden. U heeft recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen, middels een schriftelijke aanvraag gericht aan License2Publish, Alfons Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden of online via info@license2publish.be. Eveneens heeft u recht om eventuele onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of uw persoonsgegevens te laten verwijderen, middels een schriftelijke aanvraag gericht aan License2Publish, Alfons Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden of online via info@license2publish.be.