Disclaimer

1. Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud die op deze website kan worden geraadpleegd, met name de teksten, afbeeldingen, illustraties en ander grafisch materiaal, is eigendom van License2Publish. Deze inhoud mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaandelijke toelating van License2Publish, tenzij dat volgens boek XI., ''intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht niet noodzakelijk is.

Handelsnamen, merken en logo’s die op deze website zijn vermeld, worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten. Enig gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van License2Publish.

2. Aansprakelijkheid

License2Publish streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren en besteedt dan ook de grootste zorg aan de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde inhoud op de website. Indien de inhoud toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten, kan License2Publish hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

License2Publish is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard ook, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud op de website.

License2Publish is evenmin aansprakelijk voor mogelijke links naar websites beheerd door derden. Deze links zijn louter informatief.